torsdag 18 mars 2010

Barrikaderade

När Mamman säger "Stäng av datorn" så kan man stänga av datorn... eller inte...

Tyvärr, för ungarna, så är Mammans metoder mer effektiva än vad barnen är kreativa! >:/ (man kan tillexempel skruva ur proppen till det rummet)

Inga kommentarer: